NEWS

LES VESTNYTT 12 APRIL 2014 !!

        Ny grensepåvisning 13.05.2014 Kul

Fjell Kommune kunne ikke påvise/finne grensemerket U2 den 01.04.2014 som saksbehandler/oppmåler påstår han har forholdt seg til da han laget kartet til Fjell Kommune. Derimot fant Fjell Kommune et grensemerke lengre nordøst som står i samsvar med det tinglyste skyldskifte. Dermed må det innkalle til ny kartforretning.

 

 

BREV FRA FJELL KOMMUNE OM PÅSTANDER OM ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING !

8. apr, 2014
SE MAIL/BREV FRA FJELL KOMMUNE OM PÅSTANDER OM ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING !
Finner du noe ?

Grensepåvisning 01.04.2014 

I dag den 01.04.2014 var Fjell kommune og gjennomførte en grensepåvisning på vår eiendom.

Det endelige resultat vil ta noe tid, men Fjell Kommune kunne ikke påvise/finne det grensemerket som saksbehandler/oppmåler påstår han har forholdt seg til da han laget kartet til Fjell Kommune. Derimot fant Fjell Kommune et grensemerke lengre nordøst som står i samsvar med det tinglyste skyldskifte.

De endelige resultatet vil bli fremlagt senere. 

Dette bekrefter våre påstander om at oppmåler/saksbehandler har endret grensene.

( Saksbehandler/oppmåler har hevdet at han ikke har utført noen endringer på grensen i øst. )

Med vennlig hilsen
Frank Bjelland

 

Har vi utroe kommuneansatte i Fjell Kommune ?

Eller er det bare et resultat av rein udugelighet ?  

 

Fylkesmannen har avist vedtaket fra kommunen om og nekte grensepåvisning ! 

Den 01 april 2014 blir det gjennomført en grensepåvisning på vår eiendom, som vil avdekke om saksbehandler/oppmåler fra Fjell Kommune fortalte sannheten i tingretten og lagmannsretten. 

Saksbehandler/oppmåler har hevdet at han ikke har utført noen en
dringer på grensen i øst ,men sier at grunnen til den store differansen mellom skyldskifte og kartet til Fjell Kommune skyldes oppmålings metoden. Dette bekrefter Kommuneadvokaten. 

Jeg har tidligere påstått at Saksbehandler/oppmåler har endret originaldokumentene før han overleverte de til retten. Dette har Fjell Kommune også innrømt. Men sier at dette bare dreier seg om uheldige påføringer.


Fjell Kommune har prøvd og hindre en grenspåvisning, men denne skal nå gjennomføres 01 april.

Kommuneadvokaten har hevdet at endringene i orginaldokumentene som er utført av saksbehandler/oppmåler ikke kan sees som dokumentforfalskning.

Menn derimot hvis grensen er endret etter at partene har undertegnet på protokollen, så kan ein tale om forfalskning. 

Dette skriver Kommuneadvokaten til politikerne i Fjell Kommune den 07.01.2013.

Det skal bli spennende og se hva resultatet blir etter grensepåvisningen 01 april.

Med vennlig hilsen
Frank Bjelland

Fylkesmannen aviser Fjell kommune.

Dekning av sakskostnader – Klagesak etter matrikkelloven – Gnr 37 bnr 93 i
Fjell kommune aviser krav om dekning av sakskostnadar.

http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn/Journalpost/ShowDocument/244981/339390

 

 

 

IKKE TA HENSYN TIL FRANK BJELLAND!!

Som forventet nå sprer panikken seg.

Nå kommer naboen på banen med en ny versjon. Se Mail til Fjell Kommune fra nabo.

 

http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn/Journalpost/ShowDocument/243527/336945

http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn/Journalpost/ShowDocument/243901/337618

 

 

25. feb, 2014
Korrupsjon skjer i alle kommuner
Har du tips om mulig korrupsjon i din kommune?

Tips oss på telefon: 32 17 95 00, e-post , eller på SMS: RBTIPS til 2097.