Rundlurt av Fjell Kommune

 

Siste nytt i saken er at kartforretningene fra 1991 og 1994 blir gjennomgått av en ekstern kontrollør. Kul 

 

 

(Navnet til kontrolløren er sensurert av hensyn til kontrolløren) 

 

 
23.03.2015
 
Til: frankrocker1@hotmail.com, steinar.nesse@Fjell.Kommune.no Kopi: Berit.Rystad@fjell.kommune.no
Dag.Bjorndal@fjell.kommune.no
Jeg har nylig sendt en forespørsel om å få xxxxxxx sitt syn på saken etter møtet. Jeg har mottatt en tilbakemelding om at hun ikke er tilbake før 7/4-15. Inntil hennes vurdering av saken foreligger, så må jeg på vegne av kommunen be dere avvente kommunen sin respons.
 
Jeg vil informere partene straks tilbakemelding fra  xxxxxxx foreligger.

Bjørndal, Dag Heine

 
12:23
 
Til: frankrocker1@hotmail.com
Dag.Bjorndal@fjell.kommune.no
xxxxxxx har fått i oppdrag å vurdere de påstander som ble fremsatt i møtet, på bakgrunn av den agendaen du leverte til kommunen i forkant.
 
Det som er særlig interessant for henne å vurdere er spørsmålene omkring det gamle skyldskiftet, grensemerket i NØ på din eiendom, samt betydningen av disse to forhold for øvrige grenser og kartforretninger. Det er med vilje ikke lagt stramme føringer på hva hun skal se på og vurdere. Hun har tilgang til alle sakens dokumenter.

 

Med vennlig hilsen
Frank Bjelland