Rundlurt av Fjell Kommune

Velkommen til hjemmesiden vår

 Denne hjemmesiden vil ta for seg hvordan noen i  Fjell Kommune behandler innbyggerne.

 

Hjemmesiden ble laget i forbindelse med en konflikt mellom oss og Fjell Kommune. Konflikten startet når saksbehandler/oppmåler fra kommunen vitnet i retten i forbindelse med en nabotvist, der innkjørselen vår ble overført til vår nabo,mot vårt samtykke.Det er i senere tid oppdaget at flere av våre grenser er endret. Fjell kommune ønsker ikke å belyse dette.

 

Har vi utroe kommuneansatte i Fjell Kommune ?

Eller er det bare et resultat av rein udugelighet ?  

 

Fylkesmannen har avist vedtaket fra kommunen om og nekte grensepåvisning ! 

Den 01 april 2014 blir det gjennomført en grensepåvisning på vår eiendom, som vil avdekke om saksbehandler/oppmåler fra Fjell Kommune fortalte sannheten i tingretten og lagmannsretten. 

Saksbehandler/oppmåler har hevdet at han ikke har utført noen en
dringer på grensen i øst ,men sier at grunnen til den store differansen mellom skyldskifte og kartet til Fjell Kommune skyldes oppmålings metoden. Dette bekrefter Kommuneadvokaten. 

Jeg har tidligere påstått at Saksbehandler/oppmåler har endret originaldokumentene før han overleverte de til retten. Dette har Fjell Kommune også innrømt. Men sier at dette bare dreier seg om uheldige påføringer.


Fjell Kommune har prøvd og hindre en grenspåvisning, men denne skal nå gjennomføres 01 april.

Kommuneadvokaten har hevdet at endringene i orginaldokumentene som er utført av saksbehandler/oppmåler ikke kan sees som dokumentforfalskning.

Menn derimot hvis grensen er endret etter at partene har undertegnet på protokollen, så kan ein tale om forfalskning. 

Dette skriver Kommuneadvokaten til politikerne i Fjell Kommune den 07.01.2013.

Det skal bli spennende og se hva resultatet blir etter grensepåvisningen 01 april.

Vi venter på svar fra Fjell Kommune.